Naše prevádzky a strediská

V súčasnosti má spoločnosť 5 prevádzok:

 • V KOŠICIACH – zariadenie na zber a zhodnotenie kovových odpadov
 • V POPRADE - zariadenie na zber a zhodnotenie kovových odpadov
 • V ZOHORE – zber/výkup a zhodnotenie kovových odpadov; spracovanie starých vozidiel
 • V TREBIŠOVE – zariadenie na zber / výkup kovových odpadov
 • V ŠALI - zariadenie na zber/výkup a zhodnotenie kovových odpadov
SÚHLASY A POVOLENIA:
( vo formáte .pdf )

PREVÁDZKA KOŠICE:
PREVÁDZKA ZOHOR:
PREVÁDZKA POPRAD:
PREVÁDZKA ŠAĽA:

KONTAKTY - STREDISKÁ/PREVÁDZKY KBZ, s.r.o.

Našou hlavnou činnosťou je výkup, zber, triedenie a úprava využiteľných odpadov so zameraním na:

 • kovový šrot - železo, liatina, plech, pozinkovaný a pocínovaný plech
 • farebné kovy - meď, mosadz, hliník
 • nerez
 • plasty

Použitím vlastnej manipulačnej techniky, technologických zariadení a rozsiahleho vozového parku zabezpečuje spoločnosť separovaný zber surovín a ich následné spracovanie. Spoločnosť KBZ s.r.o. sa snaží používať zariadenia a technológie, ktoré spĺňajú tie najprísnejšie ekologické kritéria. Každý z nás by mal aspoň malou mierou prispieť k zachovaniu životnej rovnováhy vo svojom okolí, preto je pre nás veľmi podstatné nielen to, čo robíme ale aj ako to robíme.

SLUŽBY KBZ, s.r.o.:
 • prenájom a pristavenie kontajnerov na zber surovín
 • zabezpečenie dopravy kontajnerov a surovín
 • výkup a predaj železného šrotu a farebných kovov
 • úprava kovového odpadu – strihaním, drvením, pálením
TECHNICKÉ VYBAVENIE:
 • nákladné motorové vozidlá s hydraulickou rukou – 16 ks
 • jednoúčelový nakladací stroj FUCHS LADEMASCHINE – 1 ks
 • jednoúčelový nakladací stroj SONNEBOGEN, LIEBHER – 6 ks
 • mlyn na drvenie kovového odpadu - DRAKE 2000 + separátor železných a neželezných kovov ECS
 • nožnice na sekanie železa – 4 ks
 • drtič HAMMEL typ VB 950DK + separátor typ SMA 150E
DODÁVATELIA A ODBERATELIA

Spoločnosť nakupuje odpad výhradne od slovenských firiem. Počas doby pôsobenia na slovenskom trhu sa dobre etablovala a vybudovala si pevné partnerské vzťahy so stabilnými spoločnosťami zaoberajúcimi sa spracovaním a zhodnotením druhotných surovín. Strategickým obchodným partnerom je spoločnosť Železiarne Podbrezová a. s., pre ktorú je spoločnosť KBZ s.r.o. prioritným dodávateľom oceľového šrotu, ako člen skupiny ŽP Group. Kovový odpad spoločnosť odpredáva aj do zahraničia, kde má svojich stálych obchodných partnerov.