Predstavenie spoločnosti

Spoločnosť KBZ s. r. o. bola založená v roku 1999, so sídlom v Košiciach. Od tohto roku sa dynamicky rozvíja a rastie. Vďaka kvalifikovanému personálu, skúsenému manažmentu, vyspelej modernej technike a strojných zariadení si vybudovala stabilnú pozíciu na slovenskom trhu a v súčasnosti patrí k popredným spoločnostiam, ktoré podnikajú v oblasti nakladania s odpadmi, hlavne s farebnými kovmi a železným šrotom.

Odpady nakupuje v tuzemsku. Následne na svojich prevádzkach zabezpečuje ich zhromažďovanie, úpravu - rezaním, strihaním, drvením, manipuláciu a prepravu ku konečnému odberateľovi. Upravené odpady odpredáva spoločnostiam nielen na Slovensku, ale svoje kontakty rozšírila i do zahraničia, kde má svojich stálych partnerov.

Na kvalitu služieb kladie spoločnosť KBZ s. r. o. vysoký dôraz a má ambície neustále sa zlepšovať a modernizovať. Pri svojej činnosti garantuje dodržanie legislatívnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva a životného prostredia, ako aj dodržiavanie podmienok bezpečnosti práce a požiarnej ochrany.

O snahe stále napredovať svedčí aj získanie certifikátov systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001 a systému environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001 vydané spoločnosťou TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Základné údaje a predmet podnikania

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

 • Obchodné meno: KBZ s. r. o.
 • Sídlo: Karpatská 14, 040 01 Košice, Slovenská republika
 • IČO: 36 034 509
 • Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
 • Spoločnosť bola zapísaná do Obchodného registra OS Košice I., v odd. Sro, vložka č. 11224/VPREDMET PODNIKANIA

 • podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi;
 • prenájom strojov a prístrojov, motorových vozidiel a dopravných zariadení;
 • vývoj, výroba, úprava, spracovanie plastu a plastových výrobkov;
 • prevádzkovanie neverejného skladu;
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb;
 • manipulovanie s nákladom;
 • prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu;
 • recyklovanie kovového odpadu a šrotu;
 • recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov;
 • reklamná činnosť;
 • činnosť ekonomických a organizačných poradcov;
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja (maloobchod), alebo na účely jeho predaja
 • iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností.
 • podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
 • výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
 • výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
 • medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme, alebo za úhradu
 • prevádzkovanie nákladnej cestnej dopravy

» PREHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV - kliknite pre viac informácií