CERTIFIKÁTY

Spoločnosť KBZ s. r. o. sa snaží neustále zvyšovať portfólio svojich služieb. Jedným z krokov potvrdzujúcich túto skutočnosť je, že získala niekoľko certifikátov.

Je držiteľom certifikátu, podľa ktorého zaviedla a udržuje systém riadenia kvality splňujúci požiadavky normy STN EN ISO 9001 pre činnosti nákup a predaj kovového odpadu. Platnosť certifikátu je viazaná na plnenie podmienok stanovených v protokole o certifikácii.

KBZ s. r. o. je držiteľom aj certifikátu, podľa ktorého spoločnosť zaviedla a udržuje systém environmentálneho manažérstva spĺňajúceho požiadavky STN EN ISO 14001 v oblasti "nákupu a predaja kovového odpadu".

Spoločnosť má zavedený systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v oblasti "Nákup, spracovanie a predaj kovového odpadu a farebných kovov" v súlade s požiadavkami normy STN ISO 45001.

Tieto certifikáty boli udelené medzinárodnou spoločnosťou TÜV SÜD Slovakia s.r.o., ktorá je členom skupiny TÜV SÜD a svetovým lídrom v poskytovaní inšpekčných služieb s dlhodobou tradíciou.

Spoločnosť KBZ s.r.o. certifikáty úspešne obhájila v pravidelných kontrolných auditoch, čím potvrdila, že prioritou spoločnosti je zodpovednosť, najvyššia kvalita poskytovaných služieb a zabezpečenie spokojnosti zákazníka. Certifikáty sú Ďalej potvrdením, že spoločnosť chráni životné prostredia a zodpovedne pristupuje k celému podnikaniu s cieľom, čo najmenej zaťažiť životné prostredie.


 
Po kliknutí sa zobrazí detail   Po kliknutí sa zobrazí detail
Po kliknutí sa zobrazí detail   Po kliknutí sa zobrazí detail