Kontaktné údaje

SÍDLO SPOLOČNOSTI
KBZ s. r. o.
Karpatská 14
040 01 Košice

Obchodný register OS KE I., Oddiel: Sro, vložka: 11224/V
IČO: 360 345 09, IČ DPH: SK2020081063, DIČ: 2020081063

ADMINISTRATÍVA - KOŠICE:
KBZ s. r. o.
Krivá 21
040 01 Košice
E-mail: kbz@kbz.sk

Tel: +421 55 720 3607
Fax: +421 55 720 3608

PREVÁDZKA KRÁSNA N. HORNÁDOM:
Tel: +421 903 609 718
Tel: +421 903 649 233
E-mail: kbz@kbz.sk

PREVÁDZKA POPRAD:
Tel: +421 903 666 125

PREVÁDZKA ZOHOR
Tel: +421 2 645 364 49
Fax: +421 2 645 364 39
E-mail: kbz_ba@kbz.sk

PREVÁDZKA TREBIŠOV:
Tel: + 421 911 704 077