CERTIFIKÁTY

Spoločnosť KBZ s. r. o. sa snaží neustále zvyšovať portfólio svojich služieb. Jedným z krokov potvrdzujúcich túto skutočnosť je, že získala niekoľko certifikátov.

Je držiteľom certifikátu, podľa ktorého zaviedla a udržuje systém riadenia kvality splňujúci požiadavky normy STN EN ISO 9001 pre činnosti nákup a predaj kovového odpadu. Platnosť certifikátu je viazaná na plnenie podmienok stanovených v protokole o certifikácii.

KBZ s. r. o. je držiteľom aj certifikátu, podľa ktorého spoločnosť zaviedla a udržuje systém environmentálneho manažérstva spĺňajúceho požiadavky STN EN ISO 14001 v oblasti "nákupu a predaja kovového odpadu".

Spoločnosť má zavedený systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v oblasti "Nákup, spracovanie a predaj kovového odpadu a farebných kovov" v súlade s požiadavkami normy STN ISO 45001.

Tieto certifikáty boli udelené medzinárodnou spoločnosťou TÜV SÜD Slovakia s.r.o., ktorá je členom skupiny TÜV SÜD a svetovým lídrom v poskytovaní inšpekčných služieb s dlhodobou tradíciou.

Spoločnosť KBZ s.r.o. certifikáty úspešne obhájila v pravidelných kontrolných auditoch, čím potvrdila, že prioritou spoločnosti je zodpovednosť, najvyššia kvalita poskytovaných služieb a zabezpečenie spokojnosti zákazníka. Certifikáty sú Ďalej potvrdením, že spoločnosť chráni životné prostredia a zodpovedne pristupuje k celému podnikaniu s cieľom, čo najmenej zaťažiť životné prostredie.


 
Po kliknutí sa zobrazí detail   Po kliknutí sa zobrazí detail    Po kliknutí sa zobrazí detail
Po kliknutí sa zobrazí detail   Po kliknutí sa zobrazí detail   Po kliknutí sa zobrazí detail